obrázek

Co je to fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zabývající se diagnostikou, prevencí a léčbou poruch pohybového systému. V diagnostice i léčbě využívá pohyb a řadu speciálních fyzioterapeutických postupů.

Cílem fyzioterapie je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí člověka a jeho návrat k předešlému bezbolestnému stavu.

 

Fyzioterapeut získává odbornou způsobilost absolvováním vysokoškolského studia – bakalářského nebo magisterského, dále pak je možné absolvovat postgraduální studium. Získání odborné způsobilosti stanovuje zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Studium fyzioterapie vychází ze znalostí anatomie, kinesiologie, biomechaniky, fyziologie, neurofyziologie. Fyzioterapeuti se v průběhu studia seznámí i s obory klinické medicíny – ortopedie, neurologie, chirurgie, traumatologie, interny a dalších medicínských oborů.

 

Fyzioterapeut není masér, za kterého je často mylně považován. Od školního roku 2004/2005 jsou fyzioterapeuti pouze vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, pro které platí povinnost celoživotního vzdělávání v oboru. Masáž svými hmaty relaxuje svaly a přináší úlevu. Řeší momentální stav klienta. Nemá ovšem léčebný a trvalý účinek. Fyzioterapeut hledá příčinu bolestí, které se nezřídka nacházejí na vzdálených, zdánlivě nesouvisejících místech. Je-li odstraněna příčina bolestí, problémy se vyřeší natrvalo a nevrací se.

 

Tím nechceme masážím ubrat na důležitosti . I masáž má své místo ve fyzioterapii. Masáž, jak již bylo napsáno, relaxuje svaly a přináší úlevu. Je velice příjemná, navozuje pocit pohody, odstraňuje fyzické i psychické napětí. Masáž proto doporučujeme jako relaxační, doplňkovou, udržovací proceduru. Provádíme reflexní a terapeutické masáže.

Na klienta pohlížíme komplexně jako na celek. Nic v našem těle nepracuje samostatně. A obzvlášt ve fyzioterapii platí, že tam, kde cítíme bolest, příčina nebývá.

Volíme individuální přístup. Každý člověk je svým způsobem originální a dle toho reaguje na léčbu. Individuálně vybíráme a kombinujeme jednotlivé techniky a přístupy s cílem klientovi co nejvíce ulevit od jeho obtíží.

  • Fyzioterapie je natolik individuální, jako my sami jsme..